TextHead
TextBody
  • Việt Nam Tiếng Anh
Việt Nam Tiếng Anh
Zalo

Giới thiệu

Công ty TNHH Tin học Thương mại Công nghệ và Tư vấn ICT, được thành lập theo quyết định số 611/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội ngày 09/02/1993. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty từ năm 1993 đến nay là:

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
Giới thiệu

dự án tiêu biểu