TextHead
TextBody
  • Việt Nam Tiếng Anh
Việt Nam Tiếng Anh
Zalo

Giới thiệu chung

Công ty Tin học - Thương mại - Công nghệ và Tư vấn ICT, được thành lập theo quyết định số 611/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội ngày 09/02/1993. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty từ năm 1993 đến nay là kinh doanh các mặt hàng tư liệu sản xuất - tư liệu tiêu dùng; sản xuất và kinh doanh XNK trực tiếp các thiết bị khoa học kỹ thuật trong các ngành: Y tế, Vật liệu xây dựng, Môi trường, Công nghệ thông tin, Công nghiệp, Nông nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Hàng hải, v.v... 

Từ năm 2004, Công ty mở rộng sang hoạt động tư vấn, bao gồm: tư vấn lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết, lập quy hoạch, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát quá trình thực hiện dự án, tổ chức quản lý dự án … trong đa dạng lĩnh vực như: Y tế, Vật liệu xây dựng, Môi trường, Công nghệ thông tin, Công nghiệp, Nông nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Hàng hải, v.v..., đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Pháp, Italia, Hàn Quốc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Kuwait, và nguồn vốn World Bank, ADB, AFD, JICA...

Chúng tôi rất mong được hợp tác với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước!

CEO Lê Quốc Hùng

Bài viết nổi bật