TextHead
TextBody
  • Việt Nam Tiếng Anh
Việt Nam Tiếng Anh
Zalo

Tin tức sự kiện

Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

02/07/2021

Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản

Một số hình ảnh về chuyến đi khảo sát phục vụ công tác Lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Một số hình ảnh về chuyến đi khảo sát phục vụ công tác Lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

23/06/2021

Liên danh giữa Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn - Viện Chiến lược phát triển - Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt và Công ty TNHH Tin học Thương mại Công nghệ và Tư vấn ICT

Đề án

Đề án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030"

16/06/2021

Dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh.

Đề án: Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Gói thầu: Tư vấn hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án (BRT1-CS4A)

Gói thầu: Tư vấn hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án (BRT1-CS4A)

16/06/2021

Gói thầu: TƯ VẤN HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN (BRT1-CS4A)

Dự án: B. Dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh (sử dụng nguồn vốn IDA – WB) & C. Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật cho dự án Phát triển Giao thông xanh sử dụng nguồn vốn SECO ủy thác cho World Bank

Hoạt động thiện nguyện giữa mùa dịch 2021

Hoạt động thiện nguyện giữa mùa dịch 2021

24/05/2021

Hoạt động thiện nguyện giữa mùa dịch 2021

Tháng 4-2021 Gói thầu số 01: Lập quy hoạch  tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 4-2021 Gói thầu số 01: Lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

13/04/2021
Công tác thiện nguyện 2021

Công tác thiện nguyện 2021

08/01/2021

Công tác thiện nguyện 2021

Tháng 11-2020 Họp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các gói thầu VILG An Giang

Tháng 11-2020 Họp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các gói thầu VILG An Giang

09/11/2020

VILG An Giang

Tháng 2-2019 Dự án

Tháng 2-2019 Dự án "Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, sử dụng vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc"

22/10/2020

Dự án "Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam sử dụng vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc".

Tháng 12-2019 Dự án

Tháng 12-2019 Dự án "Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH"

22/10/2020

Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, giai đoạn 3 sử dụng vốn ODA của Chính phủ Phần Lan

Tháng 12/2019 Dự án Xây dựng đô thị thông minh thành phố Sầm Sơn

Tháng 12/2019 Dự án Xây dựng đô thị thông minh thành phố Sầm Sơn

22/10/2020

Dự án Xây dựng đô thị thông minh thành phố Sầm Sơn

2018 Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế

2018 Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế

21/10/2020

Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế

Tháng 7/2020 Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Dự án nhóm A)

Tháng 7/2020 Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Dự án nhóm A)

21/10/2020

Nhóm Dự án khác

Tháng 11/2019 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Tháng 11/2019 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

21/10/2020

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Tháng 10/2020 Một số hình ảnh về quá trình triển khai hợp đồng thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Tháng 10/2020 Một số hình ảnh về quá trình triển khai hợp đồng thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

15/10/2020

VILG 2020

Bài viết nổi bật