Hướng dẫn sử dụng MapInfo

18/10/2011
Hướng dẫn sử dụng phần mềm MapInfo trên hệ điều hành WindowXP

(Dành cho người mới bắt đầu)

Ghi chép và biên soạn:
Phòng Dự án nước - Công ty Tin học Thương mại Công nghệ ICT - 16 Nguyễn Gia Thiều - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Phần mở đầu

I. Giới thiệu phần mềm:
I.1. Giới thiệu về phần mềm MapInfo:
MapInfo là phần mềm dùng để biên tập, quản lý và in ấn bản đồ
I.2. Cài đặt:
+ Download file setup tại đây: http://www.mediafire.com/?ir15xgl0ng8u3nf
+ Bạn có thể download bản đồ mẫu xã Bành Trạch – huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn tại đây: http://www.mediafire.com/?a59oc32bu7sggdi
+ Cách cài đặt:
Chạy file MIPro80_eval.exe trong folder cài đặtChọn Next để tiếp tụcChọn I accept the terms in the license agreement rồi nhấn Next để tiếp tụcNhấn Next để tiếp tụcChọn Typical Workstation installation rồi nhấn Next để tiếp tụcNhấn Next để tiếp tụcChọn Install để cài đặtThời gian cài đặtChọn No để thoát check webChọn finish để kết thúc

I.2. Mở khóa:
Vào folder crack, chạy file shkMIP80 => chọn đường dẫn Map Info cài đến: C:\Program Files\MapInfo\Professional\MapInfow.exe => Patch => Close

 Reduced: 89% of original size [ 803 x 602 ] - Click to view full image


Lưu ý rằng file crack này chỉ hoạt động tốt với MapInfo 8.0 trên nền Window XP, còn nếu bạn sử dụng các phiên bản khác hoặc các hệ điều hành khác hoặc Window 7, Window Vista thì việc crack này gần như không thực hiện được.
II. Thiết lập máy in A0:
II.1 Thiết lập trên máy tính: Vào Control Panel => Add printer => Chọn local (bỏ dấu tích bên dưới) =>Next => mở đến bộ cài MapInfo => Printer => In.f => Chọn số 3 => No => Next => Finish
II.2. Thiết lập máy in:
Chuột phải máy in => Properties => Paper standard => Chọn ô đầu tiên, còn lại bỏ hết.
Chọn printing preferences => New configure => ISO A0 => Apply =Ok
III. Thiết lập file .prj chứa hệ quy chiếu:
Sử dụng hệ quy chiếu chuẩn của Việt Nam VN2000
Trước năm 2000, Việt Nam thường sử dụng hệ UTM, lưới chiếu WGS-84 của Mỹ, từ năm 2000 trở đi, Cục địa chính công bố hệ VN2000. Tuy nhiên cho đến nay cũng ít đơn vị vẫn ít sử dụng hệ VN2000.
File MAPINFOW.prj là file chứa các thông số của hệ quy chiếu. Khi cài đặt MAPINFO mặc định file MAPINFO.prj là file chứa hệ quy chiếu của Mỹ. Vì vậy, phải cài đặt đè file MAPINFOW.prj từ bộ cài vào C:\Program Files \MapInfo\Professional để sử dụng hệ quy chiếu của Việt Nam

 Reduced: 87% of original size [ 820 x 598 ] - Click to view full image


* So sánh giữa UTM và VN2000:
+ Hệ UTM: 
- Kinh tuyến trục: 1050
- Múi chiếu số 48,49
+ Hệ VN2000:
- Mỗi tỉnh có một kinh tuyến trục, có nhiều tỉnh có cùng kinh tuyến trục, có bảng tra kinh tuyến trục trong file .prj
- Múi chiếu: có múi 30 và múi 60
Múi chiếu 30 có hệ số biến dạng chiều dài K = 0,9999 dùng cho bản đồ tỷ lệ từ 1/10000 ÷ 1/2000.
Múi chiếu 60 có hệ số biến dạng chiều dài K = 0,9996 dùng cho bản đồ tỷ lệ từ 1/5.000.000 ÷ 1/25.000
(Theo thông tư 973/2001/TT-TCDC)
Lưới VN2000 đồng dạng với F84 và cách nhau 220m.
IV. Thiết lập thông số ban đầu:
Thiết lập thông số ban đầu cho phù hợp với công việc là việc làm cần thiết.
Cách thiết lập: 
Mở chương trình MAPINFO
Options => Preferences* System Setting:
+ Paper and layout unit => Centimets => Ok.Nguồn bản đồ VN2000: bản đồ hành chính cơ sở, bản đồ sử dụng đất
When Resizing Map Window => ô thứ 2: Preserve Current Scale
Khi phóng to hay thu nhỏ cửa sổ bản đồ thì tỷ lệ bản đồ không thay đổi.
Tích vào Metric distance and Area Unit => Ok

 Reduced: 89% of original size [ 805 x 602 ] - Click to view full image


+ Startup: 
Bỏ Display Quick Startup Dialog và
Load MapInfo when starting MapInfo+ Directory: Thiết lập đường dẫn
Table: lớp bản đồ
Work space: mảnh bản đồ
Mảnh bản đồ là tập hợp của nhiều lớp bản đồ
Modify => folder B_Trach => OkV. Các thanh công cụ:
MapInfo có 4 thanh công cụ chính, thường sắp xếp theo trình tự như sau:
Standard Drawing
Main ToolsĐể hiển thị các thanh công cụ vào Option => Toolbar.
Để lưu lại sự sắp xếp các thanh công cụ tick vào Save as default

 Reduced: 83% of original size [ 862 x 105 ] - Click to view full image


V.1. Thanh công cụ Standard:+ Là thanh công cụ chuẩn của MAPINFO bao gồm các chức năng:
Open: mở lớp bản đồ
Save: ghi lớp bản đồ
Cut: cắt lớp bản đồ
Paste: dán lớp bản đồ
Copy: sao chép lớp bản đồ
Undo: lùi lại một và chỉ một thao tác
New browser: mở dữ liệu
New mapper: mở cửa sổ bản đồ
New layout: mở cửa sổ layout để thiết kế in ấn
Luôn chú ý rằng trong MapInfo chỉ được Undo một lần nên khi thực hiện mỗi thao tác cần hết sức cẩn thận. (Trong trường hợp thực hiện sai mà không thể Undo lại, vào File/Revert Table để trở về lần Save as gần nhất).
V.2. Thanh công cụ Drawing:Là thanh công cụ để định dạng và tạo ra các đối tượng bản đồ
(mở file btr_trt và brt_r để thực hành)
Text Style: định đạng đối tượng chữ 
Text: tạo ra đối tượng chữ
Region Style: định dạng đối tượng vùng
Polygon: vẽ đa giác
Ellipse: tạo ra Elip, giữ shift để tạo ra hình tròn
Rectangle: vẽ hình chữ nhật
Rounded rectangle: vẽ hình chữ nhật có bo góc
Line Style: định dạng đối tượng đường
Line: tạo đường thẳng
Polyline: tạo đường cong
Symbol Style: định dạng đối tượng điểm
Symbol: tạo ra đối tượng điểm
V.3. Thanh công cụ Main: là thanh công cụ chính của MAPINFOChức năng: chọn các đối tượng bản đồ, phóng to thu nhỏ tỷ lệ bản đồ, dịch chuyển bản đồ và đưa bản đồ về đúng tỷ lệ.
Select: chọn từng đối tượng, muốn chọn nhiều giữ shift
Multi Select: chọn nhiều đối tượng trong phạm vi hình chữ nhật
Radius Select: chọn đối tượng trong phạm vi hình tròn
Polygon Select: chọn đối tượng trong phạm vi một đa giác tự tạo
Boundary Select: chọn đối tượng bản đồ trong phạm vi một vùng kín cho trước
Insert Selection: chọn các đối tượng còn lại của các đối tượng đã được chọn
Unselect all: bỏ chọn
Mục đích của việc chọn đối tượng là để chiết xuất bản đồ
Zoom in: phóng to bản đồ
Zoom out: thu nhỏ bản đồ
Change View: đưa bản đồ về đúng tỷ lệ
Grabber: dịch chuyển bản đồ
Info: xem thông tin đối tượng bản đồ
Layout Control: Hiển thị cửa sổ điều khiển các lớp bản đồ.
Ruler: đo khoảng cách giữa các đối tượng bản đồ
Show/Hide Legend: Ẩn/hiện cửa sổ chú giải bản đồ (chú giải động)
Show/Hide Statific: Ẩn/hiện cửa sổ thống kê dữ liệu bản đồ
V.4. Thanh công cụ Tools:Thể hiện các module đơn lẻ đi kèm với phần mềm. Module đơn lẻ là các module nằm ngoài phần mềm, có tác dụng tối ưu hóa phần mềm, có phần mở rộng là .mpx
Để biết các module đi kèm MAPINFO, vào Tools => Tool Manager
Ví dụ module Grid Maker có tác dụng trong việc tạo lưới, module Universal Translator có tác dụng trong việc chuyển đổi từ Cad dang MapInfo

(còn tiếp)

Tuong Thi Tu Khuyen